';
Kornelia Dzikowska, solo show: Notes from the Passing Time

[polska wersja poniżej]

Kornelia Dzikowska works mainly with forms in space; she creates objects and installations with great attention to their visual side. The artist is driven by the constant need to command matter. What has become her greatest challenge are elements which she often features in her work. Recently, Kornelia has been trying to master time, which results in her latest series of digital drawings, “Notes from the passing time.”

04.06.2020 – 25.06.2020
BWA Bygdoszcz,
20 Gdańska St.

curator: Magdalena Adameczek
coordination: Danuta Milewska (BWA)

 

Kornelia Dzikowska, wystawa solowa: „Notatki z upływu czasu”

Kornelia Dzikowska pracuje głównie z formami w przestrzeni; tworzy obiekty i instalacje z dużą dbałością o ich wizualną stronę. Artystka kieruje się nieustanną potrzebą dowodzenia materią. Największym wyzwaniem stały się dla niej elementy, które często wykorzystuje w swojej twórczości. Ostatnio Kornelia próbuje opanować czas, czego efektem jest jej najnowsza seria rysunków cyfrowych „Notatki z upływającego czasu”.

04.06.2020 – 25.06.2020
BWA Bydgoszcz,
ul. Gdańska 20

kuratorka: Magdalena Adameczek
koordynacja: Danuta Milewska (BWA)

Anna Walewska