';
Magda Bielesz, I Feel Safe Among Drugs, Museum of Pharmacy, Warsaw

We are happy to invite you to / Mamy przyjemność zaprosić na wystawę:

Magda Bielesz. „I Feel Safe Among Drugs” /
Magda Bielesz. „Wśród leków czuję się bezpiecznie”

Museum of Pharmacy, Museum of Warsaw branch /
Muzeum Farmacji, filia Muzeum Warszawy
ul. Piwna 31/33, Warszawa

May 12th – Jul 3th, 2022 /
12.05 – 03.07.2022 r. 

Curator / kuratorka: Anna Walewska

Wall Gallery

Partner of the Museum of Warsaw Branch: Polfa Tarchomin /
Partner Oddziału Muzeum Warszawy: Polfa Tarchomin

More information / więcej informacji:

Anna Walewska