';
Magda Bielesz, Post-Civilization Landscape. After a Long Winter

Magda Bielesz took up an Aplpip Arts residency in North Dorset. A result of her action in Great Britain will be shown at the end of 2022. The project is supported by The Adam Mickiewicz Institute.

Magda Bielesz rozpoczęła rezydencję Aplpip Arts w North Dorset. Efekt jej działań w Wielkiej Brytanii będzie zaprezentowany na koniec 2022 r. Projekt został wsparty przez Instytut Adama Mickiewicza.

Anna Walewska