';
Małgorzata Gurowska, solo show: Tam, gdzie rosną poziomki

Starting a new season! We are happy to annonce a solo show of our wonderful artist Małgorzata Gurowska. Tam, gdzie rosną poziomki, Zamek Książąt Pomorskich, Szczecin.

May 29th – July 11th, 2021

Curator: Emilia Orzechowska

Please find more information here.

Anna Walewska