';
Małgorzata Gurowska, group show: “The Penumbral Age. Art in the Time of Planetary Change”, Museum of Modern Art

[polska wersja poniżej]

The Museum of Modern Art in Warsaw invites to the exhibition “The Penumbral Age. Art in the Time of Planetary Change”, where they present artistic works from the last five decades, based on observations and visualizations of the changes underway on planet Earth. It provides a space for discussion on “managing the irreversible” and new forms of solidarity, empathy and togetherness in the face of the climate crisis.

https://wiekpolcienia.artmuseum.pl/en/wystawa

 

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zaprasza na wystawę „Wiek półcienia. Sztuka w czasach planetarnych zmian”, gdzie prezentowane są prace artystyczne z ostatnich pięćdziesięciu lat, oparte na obserwacjach i wizualizacjach zmian zachodzących na planecie Ziemia. Wystawa stanowi przestrzeń do dyskusji na temat „zarządzania tym, co nieodwracalne” oraz nowych form solidarności, empatii i wspólnoty w obliczu kryzysu klimatycznego.

Anna Walewska