';
PATPOL, patron of the Wall Gallery / mecenasem Wall Gallery

[polska wersja poniżej]

We are delighted to announce that the IP law firm, Patpol, from now on, is the Wall Gallery Patron.

Patpol is a sponsor of „Itsy-bitsy CANCER… leaves you with a SCAR” project. It’s important for them to support socially engaged practice. Thank you for your trust!

www.patpol.pl

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że kancelaria patentowa Patpol została Mecenasem Wall Gallery.

Patpol jest sponsorem projektu „Idzie RAK… będzie ZNAK”. To, co jest istotne dla naszego Partnera to wpieranie sztuki społecznie zaangażowanej. Dziękujemy za zaufanie!

Anna Walewska