';
DIBUJO
18 October – 15 December 2019
Wall Gallery Mallorca Studio
Plaza Major, Sa Pobla
Spain

Featured artists: Magda Bielesz, Gosia Bartosik, Kornelia Dzikowska, Małgorzata Gurowska, Katarzyna Szumska, Natalia Żychska and guest artist Konrad Smoleński.

[polska wersja poniżej]

[español: https://instytutpolski.pl/madrid/2019/10/18/dibujo-artistas-polacos-en-la-exposicion-colectiva-de-wall-gallery-studio/]

The beginning, casual – a sketch, an image of a thought – a record. An academic foundation and a tool of anarchist artistic expression. Drawing, in its many forms, is the topic of “Dibujo”, the latest group exhibition of the Wall Gallery.

Magdalena Bielesz is an artist who mainly concerns herself with painting. But she also creates video art, and sometimes uses crayons, markers, or even modelling clay. In her art, Bielesz overcomes her own fears and limitations. Insightfully and consistently she studies two areas — womanhood and childhood. She looks for their common features and differences between the two, which she expresses in a formally characteristic style, adding a metaphoric dimension to her art.

Gosia Bartosik is an artist from the generation of beginners in their thirties. She paints and draws, and treats both disciplines equally. So far, she created several series of drawings, including “Red Drawings”, “Intymnik” and “Psia Mać”. Gosia likes to explore “in between” spaces: between what is true and imagined, human and animal, male and female. She presents serious subjects in a sometimes brutal manner, but never devoid of humour.

Kornelia Dzikowska works mainly with forms in space; she creates objects and installations with great attention to their visual side. The artist is driven by the constant need to command matter. What has become her greatest challenge are elements which she often features in her work. Recently, Kornelia has been trying to master time, which results in her latest series of digital drawings, “Notes from the passing time.”

Małgorzata Gurowska is a visual artist, lecturer, and curator. Graphic design, video art, installations, sculpture, and drawing form the backbone of her artistic practice. Her work “Clean hands” featured in the exhibition is a series of pencil drawings on parchment paper. The scale of portrayals refers to the human head, while forms themselves—although drawn from actual shapes—become abstract and thus evoke multiple associations. The synthesis of thought and form is the best way to describe Gurowska’s activities which allude to the perspective of new materialism and post-humanism.

Katarzyna Szumska works in painting, stage design, photography and video art. Since 1992, she has been a co-creator of Cinema Theatre, an avant-garde group active at the intersection of visual arts and the theatre of movement. Szumska is interested the most in the portrait – both “alive” and “dead”. Putting a filter on the image makes every subject matter, even if whispered, resound with screaming. The “Dibujo” exhibition will feature watercolours from the artist’s drawer that will reveal her previously unknown interests.

Natalia Żychska is the author of the series of pieces titled “Porn icons” which has been in the works for over 15 years. In an innovative way she creates images concerning love, using frames rarely applied in visual arts. The artist has developed her own method which makes her works very distinctive. The motif of a religious painting on wood, known since early Byzantine times, became the main point of reference in Natalia’s art. When painting her icons, she uses unusual tools: markers, nail polish, wood stain, or acrylic paint.

The piece which completes the exhibition is a work by Konrad Smoleński “Drawing”, video, 3’30”, 2001.

Watch online: www.konradsmolenski.com/index.php/movies/drawing

Konrad Smoleński (b. 1977) active in the area of visual arts, working with sound, video and performance. His works operate frequently between the potential inherent in the energy charge and the physical limitations of the surroundings. Lives and works in Warsaw (PL) and Bern (CH).

 

 

 

Początek, niezobowiązujący — szkic, obraz myśl — zapis. Akademicka podstawa i narzędzie anarchicznej wypowiedzi artystycznej. Rysunek, w różnych odsłonach, jest tematem najnowszej wystawy zbiorowej Wall Gallery pt. „Dibujo”. 

Udział biorą: Magda Bielesz, Gosia Bartosik, Kornelia Dzikowska, Małgorzata Gurowska, Katarzyna Szumska, Natalia Żychska oraz gościnnie Konrad Smoleński.

18 października – 15 grudnia 2019 r.

Wall Gallery Mallorca Studio

Plaza Major, Sa Pobla

Hiszpania

Magdalena Bielesz jest artystką, która zajmuje się głównie malarstwem. Tworzy także wideo oraz sięga po kredki, flamastry czy nawet plastelinę. Bielesz w swojej sztuce przełamuje własne strachy i ograniczenia. Wnikliwie oraz konsekwentnie bada dwa obszary — kobiecość i dziecięcość. Szuka punktów wspólnych i różnic między nimi, które wyraża w charakterystyczny formalnie sposób, sprawiając, że jej sztuka nabiera metaforycznego charakteru.

Gosia Bartosik to artystka pokolenia początkujących 30. latków. Malarka i rysowniczka, która na równi traktuje obie dyscypliny. Do tej pory stworzyła kilka serii rysunków, m.in. „Red Drawings”, „Intymnik” czy „Psia Mać”. Gosia lubi badać obszary „pomiędzy”; pomiędzy tym co prawdziwe i wymyślone, ludzkie a zwierzęce, męskie i kobiece. Poważne tematy przedstawia nieraz w sposób brutalny, ale nie pozbawiony humoru. 

Kornelia Dzikowska zajmuje się przede wszystkim formami w przestrzeni, tworzy obiekty i instalacje dbając bardzo o stronę wizualną. Artystka ma nieustającą potrzebę opanowania materii. Największym wyzwaniem stały się dla niej żywioły, które często wykorzystuje w swojej pracy. Ostatnio Kornelia próbuje zapanować nad czasem czego efektem jest najnowsza seria w postaci cyfrowych rysunków — „Notatki z upływającego czasu”.

Małgorzata Gurowska – artystka wizualna, wykładowczyni i kuratorka. Zajmuje się grafiką, wideo, instalacją, rzeźbą, rysunkiem oraz książką artystyczną. Prezentowana na wystawie praca „Czyste ręce” to seria rysunków ołówkiem na papierze pergaminowym. Skala przedstawień nawiązuje do ludzkiej głowy, a same formy — mimo, że zaczerpnięte z faktycznych kształtów — stają się abstrakcyjne i przez to wieloskojarzeniowe. Synteza myśli i formy to określenia najlepiej oddające działania Gurowskiej, które nawiązują do perspektywy nowego materializmu i posthumanizmu. 

Katarzyna Szumska zajmuje się malarstwem, scenografią, fotografią i wideo. Od 1992 roku współtworzy Teatr Cinema, awangardową formację działającą na pograniczu sztuk wizualnych i teatru ruchu. Szumska interesuje się głównie portretem — „żywym” i „martwym”. Nakłada filtr na obraz i sprawia, że każdy temat, nawet mówiony szeptem, wybrzmiewa krzykiem. Na wystawie „Dibujo” zostaną zaprezentowane wyciągnięte z szuflady akwarele artystki, które pokażą nieznany dotąd obszar jej zainteresowań. 

Natalia Żychska jest autorką serii prac „Pornoikonki”, która powstaje od ponad 15 lat. W nowatorski sposób tworzy obrazy o miłości wykorzystując kadry rzadko spotykane w sztukach wizualnych. Artystka wypracowała własną metodę, która sprawia, że jej prace są bardzo charakterystyczne. Znany od początków Bizancjum motyw obrazu sakralnego powstającego na desce stał się głównym punktem odniesienia w twórczości Natalii, która pisząc/malując swoje ikony sięga po nietypowe narzędzia: marker, lakier do paznokci, bejca czy akryl.

Pracą, która uzupełnia wystawę jest wideo Konrada Smoleńskiego pt. „Rysunek”, 3’30”, 2001.
Zobacz online: www.konradsmolenski.com/index.php/movies/drawing/ 

Konrad Smoleński (ur. 1977) działa w obszarze sztuk wizualnych i pracuje z dźwiękiem. Zajmuje się także wideo i performansem. Jego prace często działają między potencjałem związanym z ładunkiem energii a fizycznymi ograniczeniami otoczenia. Mieszka i pracuje w Warszawie (PL) i Bernie (CH).