';
MALLORCA STUDIO

Wall Gallery has a studio in Spain, Mallorca, where we organise residency programme for artists and selected artistic projects.

Wall Gallery prowadzi studio w Hiszpanii, na Majorce, gdzie organizujemy rezydencje artystyczne dla artystek i artystów oraz wybrane projekty artystyczne.

[polska wersja poniżej]

The Wall Gallery Residency programme is held in the Wall Gallery Mallorca Studio. The residency envisages the artist coming to Mallorca and executing the submitted project according to individual arrangements between the artist and the organizer, the Wall Gallery. 

Projects may be submitted throughout the year. We analyse them as they come, and we do not exclude the possibility of holding more then one residency a year. 

In the current format, there are no limitations on the residency.

The application should include: full name of the candidate for the residency, description of the project (premises and mode of execution), expected budget (with itemized entries), and expected date of the project conclusion.

The duration of the residency is 2 weeks.

We are accepting applications in Polish and English.

The organiser reserves the right to cancel or change the conditions due to the COVID-19 pandemic and relevant restrictions.

Contact: anna@wallgallery.online

 

 

Program rezydencji Wall Gallery odbywa się w Wall Gallery Mallorca Studio. Rezydencja zakłada przyjazd artystki/artysty na Majorkę i realizację tam zgłoszonego przez siebie projektu według indywidualnych ustaleń pomiędzy artystką/artystą, a organizatorem jakim jest Wall Gallery.

Projekty można nadsyłać przez cały rok. Na bieżąco je analizujemy i nie wykluczamy realizacji więcej niż jednej rezydencji rocznie. 

W obecnej formule rezydencji nie nakładamy żadnych ograniczeń.
Swój udział może zgłosić każdy.

Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko kandydatki/kandydata na rezydencję, opis projektu (założenia i sposób ich realizacji), przewidywany budżet (z wyszczególnieniem pozycji), przewidywany termin realizacji.

Czas rezydencji to 2 tygodnie.

Zgłoszenia mogą być wysyłane w języku polskim i angielskim.

Organizator zastrzega prawo do odwołania lub zmiany ustaleń w związku z pandemią COVID-19 i ewentualnymi obostrzeniami.

Kontakt: anna@wallgallery.online