';
POLISH FEMALE ARTISTS FIRST

POLISH FEMALE ARTISTS FIRST

Opening / otwarcie: 20 June 2019, 19.00

Organiser / organizator: Wall Gallery

Coorganiser / współorganizator: rabbithole Art Room, ul. Poznańska 15, Warszawa

Media patrons / patroni medialni: Elle, Elle Decoration, Elle Man, artinfo.pl

Partners / partnerzy: H15, Signature

Visual identity / identyfikacja wizualna: Małgorzata Gurowska

ARTISTS / ARTYSTKI:

Kaisu Almonkari, Lilianna Antkowiak Walewska, Gosia Bartosik, Magda Bielesz, Joanna Borkowska, Kornelia Dzikowska, Katarzyna Górna, Olsza Grochowska, Małgorzata Gurowska, Małgorzata Iwaniuk, Maria Kiesner, Marta Kozera, Monika Mamzeta, Katarzyna Szumska, Rita Zimmermann, Natalia Żychska

Polish Female Artists First was an exhibition inaugurating the Wall Gallery.
The Wall Gallery operates according to an original model, executing projects in various places in Europe.

One of the guiding principles of the Wall Gallery is diversity to us, this category is the most precious. Just like the acacia plant family, known for its calming and fortifying properties, and comprising over 1200 species including both tree and shrubs.

Dialogue is a superior value. Diversity enables to maintain it and enables the exchange. And the exchange leads to relationships whose fostering is the objective of the Wall Gallery.

 

 

Polish Female Artist First to wystawa inaugurująca działalność Wall Gallery.
Wall Gallery działa według autorskiego wzorca realizując projekty w różnych miejscach Europy.

Jedną z naczelnych naszych zasad jest różnorodność. To dla Wall Gallery najcenniejsza kategoria. Tak jak rodzina akacji, znana ze swoich właściwości uspokajających i wzmacniających, obejmuje ponad 1200 gatunków, w tym zarówno drzewa, jak i krzewy.

Dialog jest wartością nadrzędną. Różnorodność pozwala go utrzymać i umożliwia wymianę. A wymiana prowadzi do relacji, których pielęgnowanie jest celem Wall Gallery.