';
„Sensual Seduction”/ Ivo Nikić solo exhibition

Ivo Nikić
„Sensual Seduction”

K MAG ART SPOT / partner

Feb 24th – Mar 24th, 2022 /
24.02 – 24.03.2022 r. 

Curator / kuratorka: Anna Walewska

Wall Gallery

[polska wersja poniżej]

Sensual Seduction (24.02 – 24.03.2022) is a tale about desires which are an expression of the need for intimacy. Hidden deep under the surface, they drive our actions. Forms, shapes, colours, combinations seduce and provoke reactions. Referring to Goya’s famous etching from the series Los CaprichosThe Sleep of Reason Produces Monsters, we invite you to enter the world of senses which during the pandemic received a particular shape. Lockdown on the one hand led to the suppression of many passions. On the other hand though, it stimulated our imagination. From this perspective we looked at the last decade of the artistic work of Ivo Nikić. The artist who has evaded easy categorisation and all formats from the very beginning and has surprised us on many occasions, now presents what is hidden, encouraging us to release our emotions.

Ivo Nikić was born in 1974 in Pristina in Serbia. In 2003, he defended his diploma at the Faculty of Painting of the Academy of Fine Arts in Warsaw in the studio of Prof. Jarosław Modzelewski. He completed the annex to his diploma in the studio “Art in public space” run by Prof. Mirosław Duchowski. Together with Piotr Kopik and Karol Radziszewski he co-creates the “szu szu” collective. He received the Artist-in-Residence scholarship in Brno and the scholarship of the Polish Minister of Culture and National Heritage. He does painting, photography, video art, actions in public space and design (Ivo Nikić Designe). His works were shown in group and solo exhibitions in Poland and internationally, including CSW Zamek Ujazdowski, BWA Zielona Góra, Galeria Arsenał w Poznaniu, Fokus Łódź Biennale, Humboldt Berlin, Umspannwerk, Bat-Yam International Biennale of Landscape Urbanism in Israel, Rotor in Graz, or Tokyo Fashion Week. Many of them are featured in both private and public collections.

The exhibition in K Mag Art Spot organised in cooperation with Wall Gallery is the first solo exhibition of the artist in Warsaw in almost three years.

Each Saturday of the exhibition’s duration (26.02, 5.03, 12.03, 19.03) at 12.00 we invite you to a guided curatorial tour with the artist. Due to the pandemic situation the number of places is limited. We ask interested parties to register at: anna@wallgallery.online

Thank you very much.

Curator: Anna Walewska

Organisers:
K MAG ART SPOT
Wall Gallery

Partners:
artinfo.pl

We would like to thank:
Hartwig Fashion
Full Metal Jacket

 

🎞 @bardzo.spoko.produkcja


Sensual Seduction
(24.02. – 24.03.2022) to opowieść o pragnieniach będących wyrazem potrzeby bliskości. Skrywane głęboko pod powierzchnią napędzają nasze działania. Formy, kształty, kolory, łączenia uwodzą i prowokują reakcje. Nawiązując do tytułu słynnej grafiki Goi z cyklu KaprysyKiedy rozum śpi, budzą się demony zapraszamy do świata zmysłów, które w czasie pandemii nabrały szczególnych kształtów. Zamknięcie z jednej strony doprowadziło do stłumienia wielu namiętności. Z drugiej, pobudziło naszą wyobraźnię. Spojrzeliśmy pod tym kątem na ostatnią dekadę twórczości Ivo Nikicia. Artysta, który od początku wymyka się łatwym kategoriom i wszelkim formatom, nie raz nas zaskakiwał, teraz prezentuje to, co ukryte zachęcając do tego abyśmy uwolnili swoje emocje.

Ivo Nikić urodził się w 1974 r. w Prisztinie w Serbii. W 2003 r. obronił dyplom na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w pracowni prof. Jarosława Modzelewskiego. Aneks do dyplomu zrealizował w pracowni „Sztuka w przestrzeni publicznej” prowadzonej przez prof. Mirosława Duchowskiego. Wraz z Piotrem Kopikiem i Karolem Radziszewskim jest współtwórcą kolektywu „szu szu”. Stypendysta Artist-in-Residence w Bernie oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zajmuje się malarstwem, fotografią, wideo, akcjami w przestrzeni publicznej oraz projektowaniem (Ivo Nikić Designe). Jego prace były pokazywane na wystawach zbiorowych i indywidualnych w kraju oraz zagranicą, m.in.: CSW Zamek Ujazdowski, BWA Zielona Góra, Galeria Arsenał w Poznaniu, Fokus Łódź Biennale, Humboldt Berlin, Umspannwerk, Bat-Yam International Biennale of Landscape Urbanism w Izraelu, Rotor w Grazu czy Tokyo Fashion Week. Wiele z nich znajduje się w kolekcjach prywatnych oraz publicznych.

Wystawa w K Mag Art Spot realizowana we współpracy z Wall Gallery jest pierwszą od prawie trzech lat solową wystawą artysty w Warszawie. 

W każdą sobotę w czasie trwania wystawy (26.02, 5.03, 12.03, 19.03) o g. 12 zapraszamy na oprowadzania kuratorskie z udziałem artysty. Z powodu sytuacji pandemicznej ilość miejsc jest ograniczona. Chętnych prosimy o zapisy pod adresem: anna@wallgallery.online 

Z góry uprzejmie dziękujemy. 

Kuratorka: Anna Walewska

Organizatorzy:
K MAG ART SPOT
Wall Gallery

Partnerzy:
artinfo.pl

Podziękowania:
Hartwig Fashion
Full Metal Jacket