';
Warsaw Gallery Weekend: Kornelia Dzikowska
Kornelia Dzikowska Przeszłościowcy / Pastwardman, 2020
Warsaw Gallery Weekend / Galeria Naga / (30.09 – 3.10)
[ENG below]
Przeszłościowcy. Instalacja składa się z ok. 150 figurek, głównie porcelanowych, zabranych z rodzinnego domu artystki. Ciasno ustawione na kredensie tworzą rozbudowaną scenę przypominającą wielopostaciowe, alegoryczne przedstawienia malarskie mistrzów niderlandzkich. Ich ustawienie może być inne przy każdej prezentacji. Artystka odwołuje się do własnych doświadczeń, rodzinnego domu i przeszłości jako punktu, który ma wpływ na naszą tożsamość i teraźniejszość.

Pasttimers. The installation consists of about 150 mostly porcelain figurines taken from the artist’s family home. Tightly packed atop a cupboard, they create an elaborate scene, resembling crowded, allegorical paintings of Dutch Masters. Their arrangement can differ with every presentation. The artist refers to her own experiences, her family home, and the past as a point which impacts our identity and the present.

Anna Walewska